လျှပ်စစ် Drive ကိုကတ်ကြေး

  • Electrically Drive Scissor Lift

    လျှပ်စစ် Drive ကိုကတ်ကြေး

    ဟိုက်ဒရောလစ် self propelled scissor lift နှင့် electric drive scissor lift တို့အကြားကွာခြားမှုမှာတစ်ခုသည်ဘီးကိုရွေ့ရန်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်၊ နောက်တစ်ခုမှာ lift အတွက်ရွေ့လျားစေရန်ဘီးတွင်တပ်ဆင်သောလျှပ်စစ် motor ကိုအသုံးပြုသည်။